System rozliczenia ryczałtowego

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest w formie miesięcznej stawki ryczałtowej, dostosowanej do potrzeb Klienta, niezależnie od ilości spraw powierzonych Kancelarii w danym miesiącu. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę prowadzonych spraw.

 

System rozliczenia godzinowego

Wynagrodzenie według stawek godzinowych ustalane jest w formie kwoty wynagrodzenia za jedną godzinę świadczonej pomocy prawnej, uzgodnionej każdorazowo z Klientem. W ramach tego systemu rozliczenia sporządzany jest raport zawierający wykaz podjętych przez Kancelarię czynności z uwzględnieniem dat ich wykonania, który stanowi załącznik do wystawionego rachunku za świadczoną obsługę prawną.

 

System rozliczenia kwotowego

Wynagrodzenie kwotowe ustalane jest każdorazowo dla konkretnej sprawy, z uwzględnieniem charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy.

 

Premia za sukces

W ramach uzupełnienia powyższych systemów rozliczenia, istnieje również możliwość określenia wysokości wynagrodzenia jako procentu od pomyślnego wyniku sprawy (success fee).